საიტზე განთავსებული მასალის გამოყენების პირობები

Newsline.ge-ზე გამოქვეყნებული პუბლიკაციები წარმოადგენს ინტელექტუალურ საკუთრებას და დაცულია საქართველოს კანონმდებლობით.

 

ნებისმიერი სახის საინფორმაციო საშუალებებში საიტზე განთავსებული პუბლიკაციის გამოყენება, ბეჭდვით ან ინტერნეტმედიაში განთავსება, რეგულირდება წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

ტელე და რადიო მედიის მიერ მასალის გამოყენებისასა აუცილებელია წყაროს მითითება (საიტის დასახელება).

 

ჩვენს საიტზე, განთავსებული პუბლიკაციის გამოყენება (გარდა პირადი მიზნით) წყაროს მითითების გარეშე შესაძლებელია მხოლოდ, პუბლიკაციის საფასურის გადახდის შემთხვევაში. რომელის ღირებულებაც გამოითვლება ყოველ პუბლიკაციაზე ინდივიდუალურად, ასეთ შემთხვევაში პუბლიკაციის გამოყენების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს – 100 ლარს.

 

წინააღმდეგ შემთხვევაში საიტი იტოვებს უფლებას მასალის გამოყენების პირობების დარღვევისას მიმართოს კანონით გათვალისწინებულ სამართლებრივი რეაგირების მეთოდებს.

2018 NEWSLINE.GE ყველა უფლება დაცულია