ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო პორტალი „newsline.ge“ მკითხველს სთავაზობს  ამომწურავ და ობიექტურ ინფორმაციას ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით.

 

ჩვენი გუნდის მუშაობის მთავარ პრინციპს წარმოადგენს ობიექტურობა და სანდოობა, სიტყვისა და აზრის გამოხატვის თავისუფლების პრინციპისადმი ერთგულება.

 

განსხვავება კოლეგა ორგანიზაციებთან არის ის, რომ საიტის მომხმარებლებს საშუალება ექნებათ თვალი მიადევნონ არა მხოლოდ სიახლეებს არამედ, ამა თუ იმ დარგის ექსპერტთა მიერ მომზადებულ ანალიტიკურ მოსაზრებებს, რაც საიტის მომხმარებელს საშუალებას მისცემს ანალიტიკურად გაიაზრონ ქვეყანაში თუ საზღვრებს გარეთ მიმდინარე მოვლენების მიზეზები და მოსალოდნელი შედეგები.

 

ჩვენი გუნდი იზიარებს საზოგადოების ფართო ინტერესს მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორის განვითარების აუცილებლობასთან დაკავშირებით  და მომხმარებელს სთავაზობს ბიზნეს სექტორისთვის საინტერესო და აქტუალურ ინფორმაციას.

 

გუნდი დაკომპლექტებულია ახალგაზრდა და კვალიფიციური კადრებით, რომელთათვისაც მნიშვნელოვანია პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა, ორგანიზაციული ერთგულება და პრინციპულობა.

 

მომხმარებელთა ინტერესის გათვალისწინებით საიტს გააჩნია ოფიციალური facebook-ის გვერდი, სადაც ყველა იმ სტატიისა თუ ინფორმაციის ხილვაა შესაძლებელი რაც საიტის ვებ-გვერდზე განთავსდება. (ლინკი)

2018 NEWSLINE.GE ყველა უფლება დაცულია