სიახლეების ხაზი
შემოგვიერთდით
 • "ვაპირებთ 160 სოფელში, ქალაქსა და რაიონში შევხვდეთ მოსახლეობას, შევქმნათ ფაქტობრივად არმია იმისთვის, რომ ვებრძოლოთ "რუსულ ოცნებას” - ლევან ხაბეიშვილი

  "ვაპირებთ 160 სოფელში, ქალაქსა და რაიონში შევხვდეთ მოსახლეობას, შევქმნათ ფაქტობრივად არმია იმისთვის, რომ ვებრძოლოთ "რუსულ ოცნებას” - ლევან ხაბეიშვილი
  11 თვის და 2 კვირის უკან
  Aa Aa
  გაზიარება:

  "ერ­თი­ა­ნი ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის” თავ­მჯდო­მა­რემ, ლე­ვან ხა­ბე­იშ­ვილ­მა ხელ­ვა­ჩა­ურ­ში გა­ნა­ცხა­და, რომ 160 სოფელში აპირებენ ჩასვლას.

  "ოლი­გარ­ქია, “მა­ფია”, რო­მე­ლიც ფაქ­ტობ­რი­ვად, ჟარ­გო­ნად რომ ვთქვათ, "წე­წავს ხალ­ხს“. ეს აწუ­ხებს ხელ­ვა­ჩა­უ­რის მო­სახ­ლე­ო­ბას. და­ბა­ლი ანა­ზღა­უ­რე­ბა, და­ბა­ლი ხელ­ფა­სე­ბი, და­ბა­ლი შე­მო­სა­ვა­ლი, გა­უ­ბე­დუ­რე­ბუ­ლი ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა, ათი მეტ­რი ხიდი ვერ გა­ა­კე­თეს ბა­თუ­მი­სა და ხელ­ვა­ჩა­უ­რის და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი. უკი­დუ­რე­სად სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი აქვს ად­გი­ლობ­რი­ვებს და ცხა­დია, ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი არის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მო­ღა­ლა­ტე­ობ­რი­ვი პო­ლი­ტი­კა. ჩვენ ვა­პი­რებთ 160 სო­ფელ­ში, ქა­ლაქ­ში, რა­ი­ონ­ში შევ­ხვდეთ მო­სახ­ლე­ო­ბას, გა­ვაძ­ლი­ე­როთ ინფრას­ტრუქ­ტუ­რა, შევ­ქმნათ ფაქ­ტობ­რი­ვად არ­მია იმის­თვის, რომ ვებ­რძო­ლოთ "რუ­სულ ოც­ნე­ბას”. მეს­მის, რომ შე­იძ­ლე­ბა ბრუ­ტა­ლუ­რად ჟღერს, მაგ­რამ დიახ, გვჭირ­დე­ბა დიდი მო­ბი­ლი­ზე­ბა იმის­თვის, რომ და­ვა­მარ­ცხოთ რუ­სუ­ლი პარ­ტია და "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა” ამის­თვის ყო­ველ­დღი­ურ რე­ჟიმ­ში იმუ­შა­ვებს“, - გა­ნა­ცხა­და ლე­ვან ხა­ბე­იშ­ვილ­მა.