სიახლეების ხაზი
შემოგვიერთდით
 • "გოგაშვილი 2012 წელს იყო სოციალურად დაუცველი და დღეს მულტი მილიონერია" - რას წერს ოთო აბესაძე?

  "გოგაშვილი 2012 წელს იყო სოციალურად დაუცველი და დღეს მულტი მილიონერია" - რას წერს ოთო აბესაძე?
  4 თვის და 2 კვირის უკან
  Aa Aa
  გაზიარება:

  ეკო­ნო­მის­ტი ოთო აბე­სა­ძე, რო­მე­ლიც 2017 წელს ქრთა­მის აღებისთვის დაკავებული იყო, სოსო გოგაშვილის დაკავების თემას გამოეხმაურა:

  "სოსო გო­გაშ­ვი­ლი არის ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც 2012 წელს იყო სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ვე­ლი და დღეს არის მულ­ტი მი­ლი­ო­ნე­რი.

  სოსო გო­გაშ­ვი­ლი არის სა­ქარ­თვე­ლო­ში კო­რუფ­ცი­ის სიმ­ბო­ლო.

  პი­რა­დად სოსო გო­გაშ­ვი­ლის და­ვა­ლე­ბით 2017 წელს და­ი­გეგ­მა ჩემს წი­ნა­აღ­მდეგ პრო­ვო­კა­ცი­ის მო­წყო­ბა და ჩემი და­ჭე­რა აგენტ-პრო­ვო­კა­ტო­რი ზვი­ად ჩიხ­ლა­ძის ხე­ლით. აგენტ-პრო­ვო­კა­ტო­რი ზვი­ად ჩიხ­ლა­ძე მი­რე­კავს, მწერს, მიხ­დის ბო­დი­შებს და მა­ბა­რებს აღ­სა­რე­ბას თუ რა მოხ­და 2017 წელს ჩემ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში. (სამ­წუ­ხა­როდ დღემ­დე ამა­ზე რე­ა­გი­რე­ბა არაქვს შსს-ს, რო­მელ­საც არა­ერ­თგზის მივ­მარ­თე)

  სოსო გო­გაშ­ვი­ლის გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია ჩემს წი­ნა­აღ­მდეგ წარ­მო­ე­ბუ­ლი სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მის და­მონ­ტა­ჟე­ბუ­ლი ვი­დეო მა­სა­ლე­ბი (1 თვის წინ).

  საქ­მის, რო­მელ­შიც გავ­მარ­თლდი მითი, ჩემი კო­რუმ­პი­რე­ბუ­ლო­ბის შე­სა­ხებ შექ­მნა სოსო გო­გაშ­ვილ­მა და შე­ას­რუ­ლა ზვი­ად ჩიხ­ლა­ძის ხე­ლით.

  მითი შექ­მნა ყვე­ლა­ზე კო­რუმ­პი­რე­ბულ­მა ადა­მი­ან­მა სა­ქარ­თვე­ლო­ში. სა­მარ­თა­ლი ურ­მით, მაგ­რამ მა­ინც მო­დის"
  - წერს ოთო აბესაძე.