სიახლეების ხაზი
შემოგვიერთდით
 • მერაბ დვალიშვილის UFC-ის ჩემპიონობის დაკარგული შანსი? - რატომ აკრიტიკებს ქართველ მებრძოლს გულშემატკივრების ნაწილი

  მერაბ დვალიშვილის UFC-ის ჩემპიონობის დაკარგული შანსი? - რატომ აკრიტიკებს ქართველ მებრძოლს გულშემატკივრების ნაწილი
  7 თვის და 3 კვირის უკან
  Aa Aa
  გაზიარება:

  UFC-ის სუ­პერმ­სუ­ბუქ წო­ნას, შონ ო’მა­ლის სა­ხით, ახა­ლი ჩემ­პი­ო­ნი ჰყავს. "შა­ქარ­მა“ მე­რაბ დვა­ლიშ­ვი­ლის მე­გო­ბა­რი, ალ­ჯა­მა­ინ სტერ­ლინ­გი UFC 292-ზე მე­ო­რე რა­უნდში ნო­კა­უ­ტით და­ა­მარ­ცხა.

  აქამ­დე რე­ი­ტინ­გის პირ­ვე­ლი ნო­მე­რი ჩვე­ნე­ბუ­რი დვა­ლიშ­ვი­ლი იყო, თუმ­ცა მას შემ­დეგ, რაც მის­მა მე­გო­ბარ­მა, ალ­ჯა­მა­ინ სტერ­ლინ­გმა ტი­ტუ­ლი და­კარ­გა, ის (სტერ­ლინ­გი) გა­და­ვი­და პირ­ველ ად­გილ­ზე, ხოლო მე­რა­ბი მე­ო­რე­ზე ჩა­მოქ­ვე­ით­და.

  დვა­ლიშ­ვი­ლი სა­ტი­ტუ­ლე ორ­თაბ­რძო­ლის კან­დი­და­ტი იყო, თუმ­ცა ახალ უკვე უც­ნო­ბია სა­ერ­თოდ იბ­რძო­ლებს თუ არა, ან რო­დის იბ­რძო­ლებს UFC-ის ოქ­რო­ზე.

  მას და ალ­ჯოს შე­თან­ხმე­ბა ჰქონ­დათ, რომ ერ­თმა­ნეთ­თან არას­დროს იბ­რძო­ლებ­დნენ. სტერ­ლინ­გი ო’მა­ლის­თან გა­მარ­ჯვე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ნა­ხევ­რადმსუ­ბუქ წო­ნით კა­ტე­გო­რი­ა­ში ავი­დო­და და ამ წო­ნის ჩემ­პი­ონს, ალექ­სანდ ვოლ­კა­ნოვ­კის შეხ­ვდე­ბო­და, თუ ასე­თი სცე­ნა­რი გან­ვი­თარ­დე­ბო­და, მე­რაბ დვა­ლიშ­ვილს ტი­ტუ­ლის­თვის ბრძო­ლის შან­სი მი­ე­ცე­მო­და, თუმ­ცა ასე არ მოხ­და და სტერ­ლინ­გი ო'მა­ლის­თან და­მარ­ცხდა.

  აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მა­ნამ­დე ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ბოს­მა, დანა უა­ით­მა მე­რაბ­სა და ალ­ჯოს ერ­თმა­ნეთ­ში ბრძო­ლა შეს­თა­ვა­ზა, თუმ­ცა მათ უარი უთხრეს.  გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი წი­ნა­აღ­მდე­გი იყო ქარ­თვე­ლი მებ­რძო­ლი. რო­გორც ჩანს, უა­ი­თი უკ­მა­ყო­ფი­ლო დარ­ჩა მე­რა­ბის ამ გა­დაწვყე­ტი­ლე­ბით. იშ­ვი­ა­თად, მაგ­რამ მა­ინც იყო შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­დე­საც ერ­თმა­ნეთს ნაც­ნო­ბე­ბი, ან მე­გობ­რე­ბი ხვდე­ბოდ­ნენ ხოლ­მე. თუმ­ცა უა­ი­თი ამ ყვე­ლა­ფერს რო­გორც ბიზ­ნესს ისე უყუ­რებს, ამი­ტომ არ ეს­მო­და, რა­ტომ ამ­ბობ­დნენ ერ­თმა­ნეთ­თან ბრძო­ლა­ზე უარს დვა­ლიშ­ვი­ლი და სტერ­ლინ­გი.
  ნაც­ვლად მე­რა­ბი­სა, ტი­ტულ­ზე გაბ­რძო­ლე­ბის შან­სი უა­ით­მა თა­ვის ერთ-ერთ საყ­ვა­რელ მებ­რძოლს შონ ო’მა­ლის მის­ცა, რო­მე­ლიც რე­ი­ტინ­გში ხუ­თე­ულ­შიც კი არ იყო. ო’მა­ლიმ ბო­სის სა­ჩუ­ქა­რი და შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გა­მო­ი­ყე­ნა და გა­ჩემ­პი­ონ­და კი­დეც. გა­მარ­ჯვე­ბის შემ­დეგ, მან არა დვა­ლიშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც იმ მო­მენ­ტში პირ­ვე­ლი იყო, არა­მედ, რე­ი­ტინ­გის მე­ხუ­თე ნო­მე­რი, მარ­ლონ "ჩიტო“ ვერა გა­მო­იწ­ვია. სხვა­თა შო­რის "ჩიტო“ ერ­თა­დერ­თი მებ­რძო­ლია, რო­მელ­მაც ო’მალი და­ა­მარ­ცხა, ასე რომ, მათ ად­რინ­დე­ლი ან­გა­რი­შე­ბი აქვთ. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ვერა ხუ­თე­ულ­შიც არ არის, დანა უა­ითს ამ ბრძო­ლის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო არა­ფე­რი აქვს.

  პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე ალ­ჯო­მაც ისა­უბ­რა. მან გა­ნა­ცხა­და, რომ და­უ­ყო­ნებ­ლივ რე­მატ­ჩი სურს და მისი თქმით, ეს და­იმ­სა­ხუ­რა. მე­რაბ დვა­ლიშ­ვილ­ზე არც მას, არც ო’მა­ლის და არც უა­ითს კო­მენ­ტა­რი არ გა­უ­კე­თე­ბი­ათ, რო­გორც ჩანს, დვა­ლიშ­ვი­ლის შემ­დე­გი ბრძო­ლა სა­ტი­ტუ­ლო არ იქ­ნე­ბა.
  თა­ვად მე­რაბ­მა გა­ნა­ცხა­და, რომ ტი­ტულ­ზე ალ­ჯომ უნდა იბ­რძო­ლოს და თუ სა­ჭი­რო გახ­დე­ბა, 1 წელ­საც მო­იც­დის. ქარ­თველ გულ­შე­მატ­კი­ვარ­თა ნა­წილ­ში ამ გან­ცხა­დე­ბამ გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა გა­მო­იწ­ვია და შე­საძ­ლოა, სა­მარ­თლი­ა­ნა­დაც. მე­რაბ­მა ისე­დაც დიდი ხანი იცა­და, ახლა კი კვლავ გა­და­ე­დო სა­ტი­ტუ­ლო ბრძო­ლა და მოც­და მო­უ­წევს. ამ შემ­თხვე­ვა­ში, ალ­ჯოს შე­უძ­ლია უფრო კე­თილ­სინ­დი­სი­ე­რად მო­იქ­ცეს და თა­ვად და­უთ­მოს გზა მე­რაბს, ანუ უარი თქვას რე­მატჩზე. თუმ­ცა ჯერ­ჯე­რო­ბით, მსგავ­სი არა­ფე­რია.  კი­თხვას თუ რა ხდე­ბა იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ ალ­ჯოს და ო'მა­ლის რე­მატ­ჩი გა­ი­წე­ლე­ბა, მე­რა­ბი ასე პა­სუ­ხობს:
  "გა­აჩ­ნია რამ­დენ ხანს გა­ი­წე­ლე­ბა. ალ­ბათ ო'მა­ლის სხვა ბრძო­ლას და­უ­ნიშ­ნა­ვენ და მე ვარ პირ­ვე­ლი კან­დი­და­ტი, ეს ბრძო­ლა ჩემ­თან უნდა იყოს, მზად ვარ, მზად შევ­ხვდე­ბი, ო'მა­ლის ამ შემ­თხვე­ვა­ში ჩემ­თან მო­უ­წევს ბრძო­ლა. რა თქმა უნდა, UFC-მაც უნდა და­ნიშ­ნოს ეს ბრძო­ლა. არ ვიცი რო­გორ უნდა და­ბო­ლო­კონ იმი­ტომ რომ მე ვიმ­სა­ხუ­რებ ყვე­ლა­ზე მე­ტად. ეს იქ­ნე­ბა და­ჩაგ­ვრა, თუ მე ბრძო­ლა არ მომ­ცეს. ეს იქ­ნე­ბა უსა­მარ­თლო­ბა", - ამ­ბობს მე­რა­ბი. ეს კი­დევ ერთხელ უს­ვამს ხაზს იმას, რომ ქარ­თვე­ლი მებ­რძო­ლი მოც­დას აპი­რებს.

  UFC ცო­ცხა­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­აა, რომ­ლის ბოსი კი­დევ უფრო დი­ნა­მი­უ­რი და ვე­რა­ვის ვერ და­უც­დი­ან. დი­ვი­ზი­ონ­ში სხვა კონ­ტენ­დერე­ბიც არი­ან, მათ შო­რის უმარ ნურ­მა­გო­მე­დო­ვი, რო­მე­ლიც ხა­ბიბ ნუ­რამ­გო­მე­დო­ვის გზის გამ­გრძე­ლე­ბე­ლია. უმარს ნაც­ნო­ბე­ბი და კონ­ტაქ­ტე­ბი ჰყავს, რომ­ლე­ბიც სა­ტი­ტუ­ლო ბრძო­ლამ­დე 2-3 ბრძო­ლა­ში გა­იყ­ვა­ნენ. არა­ვინ იცის სი­ტუ­ა­ცია რო­გორ გა­და­ლაგ­დე­ბა, ამ ეტაპ­ზე, მე­რა­ბი, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ზე მე­ტად იმ­სა­ხუ­რებს ოქ­რის­თვის ბრძო­ლას, ყვე­ლა­ზე მე­ტად რჩე­ბა ჩრდილ­ში. ქარ­თვე­ლი გულ­შე­მატ­კი­ვა­რი სხვა­დას­ხვა სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში აქ­ტი­უ­რად მო­უ­წო­დებს მას, რომ ინი­ცი­ა­ტი­ვა სა­კუ­თარ ხელ­ში აი­ღოს და მო­ი­თხო­ვოს ჩემ­პი­ონ­თან ბრძო­ლა. თუმ­ცა...
  გარ­და ამი­სა, უნდა აღი­ნიშ­ნოს, რომ დვა­ლიშ­ვილს აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ყვე­ლა უნა­რი აქვს, რომ ჩემ­პი­ო­ნი და­ა­მარ­ცხოს, ის პირ­და­პირ ო’მა­ლის ან­ტის­ტი­ლია. მოკ­ლედ, მე­რაბს სულ რა­ღაც ერთი ნა­ბი­ჯი აშო­რებს, რომ UFC-ის პირ­ვე­ლი ქარ­თვე­ლი ჩემ­პი­ო­ნი გახ­დეს და იმე­დია, ამ ნა­ბიჯს თა­მად და დრო­უ­ლად გა­დად­გამს.

  ავ­ტო­რი: ანრი კურ­ტა­ნი­ძე

  წყარო: Ambebi.ge