სიახლეების ხაზი
შემოგვიერთდით
 • "ზუსტად მოპირდაპირე მხარეს ჩამოედინება მდინარე. ბავშვები ვიყავით საბანაოდ... “-ადგილობრივი ონში კლდის მასის ჩამოშლაზე

  "ზუსტად მოპირდაპირე მხარეს ჩამოედინება მდინარე. ბავშვები ვიყავით საბანაოდ... “-ადგილობრივი ონში კლდის მასის ჩამოშლაზე
  6 თვის უკან
  Aa Aa
  გაზიარება:

  ონში, სო­ფელ ზუ­დალ­ში მი­წის ფერ­დო­ბი ჩა­მოშ­ლა, რა­მაც ცენ­ტრა­ლუ­რი სა­ავ­ტო­მო­ბი­ლო გზის გარ­კვე­უ­ლი ნა­წი­ლის და­ზი­ა­ნე­ბა გა­მო­იწ­ვია.

  ონის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რის პირ­ვე­ლი მო­ად­გი­ლე გი­ორ­გი ნო­და­რიშ­ვი­ლის გან­ცხა­დე­ბით, და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი მო­ნა­კე­თი უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში აღ­დგე­ბა. მი­სი­ვე თქმით, "ამ ეტა­პის­თვის გა­მე­ო­რე­ბის საფრ­თხე არ არ­სე­ბობს".

  ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის გან­ცხად­დე­ბით, რამ­დე­ნი­მე დღის წინ ჰშე­ი­ნიშ­ნე­ბო­და, რომ კლდეს ჩა­მოშ­ლა ჰქონ­და და­წყე­ბუ­ლი.

  "ზუს­ტად მო­პირ­და­პი­რე მხა­რეს ჩა­მო­ე­დი­ნე­ბა მდი­ნა­რე. ბავ­შვე­ბი ვი­ყა­ვით სა­ბა­ნა­ოდ. პა­ტა­რა ნა­ფხვე­ნე­ბი მო­დი­ო­და და ამა­ზე და­ვი­ძა­ბეთ. ეს არ არის ერთი დღის მომ­ხდა­რი ამ­ბა­ვი. ერთი კვი­რით ად­რეც იქ ბზა­რე­ბი იყო გა­ჩე­ნი­ლი.

  სას­წა­უ­ლებ­რი­ვად გა­დავ­რჩით, რომ იმ მო­მენ­ტში იქ მან­ქა­ნამ არ გა­ი­ა­რა. მა­ინ­ცდა­მა­ინც ადა­მი­ა­ნი უნდ ადა­ი­ღუ­პოს, რომ რამე ზო­მე­ბიი მი­ი­ღონ?!

  გაგ­ვი­მარ­თლა ყვე­ლას ერ­თად, მთელ ქვყა­ნას, რომ ჩა­მონ­გრე­ვის დროს არ მოძ­რა­ობ­და მან­ქა­ნა, იყო დიდი შან­სი, რომ მან­ქა­ნაც ჩა­ე­ყო­ლე­ბი­ნა." - აცხა­დებს ად­გი­ლობ­რი­ვი "ტვ პირ­ველ­თან".