სიახლეების ხაზი
შემოგვიერთდით
 • "ვერ გაიტანეს პუტინის კანონი, მაგრამ გააქვთ იანუკოვიჩის სტილის ანტისაპროტესტო კანონები" - მიხეილ სააკაშვილი

  "ვერ გაიტანეს პუტინის კანონი, მაგრამ გააქვთ იანუკოვიჩის სტილის ანტისაპროტესტო კანონები" - მიხეილ სააკაშვილი
  7 თვის და 2 კვირის უკან
  Aa Aa
  გაზიარება:

  რო­გორც ჩანს, ოპო­ზი­ცია ვერ უხ­სნის ხალ­ხს, რომ ის რა­საც ახლა იღე­ბენ ისე­თი­ვე მავ­ნეა, რო­გორც "უცხო­ე­ლი აგენ­ტე­ბის" კა­ნო­ნი, - ამის შე­სა­ხებ ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტი, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს, რი­თაც პარ­ლა­მენ­ტში შეკ­რე­ბე­ბი­სა და მა­ნი­ფეს­ტა­ცი­ე­ბის დროს, დრო­ე­ბი­თი კონ­სტრუქ­ცი­ე­ბის გან­თავ­სე­ბის შე­ზღუდ­ვას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ინი­ცი­ა­ტი­ვის დამ­ტკი­ცე­ბას ეხ­მა­უ­რე­ბა.

  რო­გორც სა­ა­კაშ­ვი­ლი წერს, "ქარ­თულ­მა ოც­ნე­ბამ“ სა­კონ­სტი­ტუ­ციო სა­სა­მარ­თლო­ში სპე­ცი­ა­ლუ­რად და­გეგ­მა სპექ­ტაკ­ლი, "რათა თბი­ლის­ში მი­ე­ღოთ ია­ნუ­კო­ვი­ჩის სტი­ლის ან­ტი­საპ­რო­ტეს­ტო კა­ნო­ნე­ბი“.

  "სპე­ცი­ა­ლუ­რად და­გეგ­მეს "სა­კონ­სტი­ტუ­ცი­ოს" სპექ­ტაკ­ლი ბა­თუმ­ში, რათა თბი­ლის­ში პა­რა­ლე­ლუ­რად კონ­ვე­ი­ერ­ზე და­ა­ყე­ნონ და მი­ი­ღონ ია­ნუ­კო­ვი­ჩის სტი­ლის ან­ტი­საპ­რო­ტეს­ტო კა­ნო­ნე­ბი.


  ვერ გა­ი­ტა­ნეს პუ­ტი­ნის კა­ნო­ნი, მაგ­რამ გა­აქვთ ია­ნუ­კო­ვი­ჩის კა­ნო­ნე­ბი, თუმ­ცა ამ­ჯე­რად, რო­გორც ჩანს, ოპო­ზი­ცია ვერ უხ­სნის ხალ­ხს, რომ ის რა­საც ახლა იღე­ბენ ისე­თი­ვე მავ­ნეა, რო­გორც "უცხო­ე­ლი აგენ­ტე­ბის" კა­ნო­ნი.

  ასე­ვე ელექტრო­ნუ­ლი ხმის მი­ცე­მის ივა­ნიშ­ვი­ლი­სე­უ­ლი სის­ტე­მა ზუს­ტად იმე­ო­რებს პუ­ტი­ნის რუ­სუ­ლი ელექტრო­ნუ­ლი არ­ჩევ­ნე­ბის სის­ტე­მას - ის, ფაქ­ტობ­რი­ვად, აუქ­მებს არ­ჩევ­ნებს, ამი­ტო­მაც მო­მა­ვა­ლი წლის ოქ­ტომ­ბრამ­დე ხე­ლებ­ჩა­მოშ­ვე­ბუ­ლი მოც­და, სა­ბო­ლო­ოდ გა­ა­ნად­გუ­რებს ქარ­თულ სა­ხელ­მწი­ფოს“,- წერს სა­ა­კაშ­ვი­ლი "ფე­ის­ბუქ“ გვერ­დზე.