სიახლეების ხაზი
შემოგვიერთდით
 • "14 წლის ბავშვი მოკლა ქმარმა… 14 წლის ბავშვს ქმარი რანაირად ჰყავდა? ეს ნიშნავს, რომ…”-ბაია პატარაია

  "14 წლის ბავშვი მოკლა ქმარმა… 14 წლის ბავშვს ქმარი რანაირად ჰყავდა? ეს ნიშნავს, რომ…”-ბაია პატარაია
  7 თვის და 2 კვირის უკან
  Aa Aa
  გაზიარება:

  სა­ზა­რე­ლი და­ნა­შა­უ­ლი მოხ­და სა­გა­რე­ჯოს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის სო­ფელ ლამ­ბა­ლო­ში, სა­დაც 14 წლის გო­გო­ნა, სა­ვა­რა­უ­დოდ, მას­თან არა­რე­გის­ტრი­რე­ბულ ქორ­წი­ნე­ბა­ში მყოფ­მა 27 წლის ალიმ ას­ლა­ნოვ-სა­დი­გოვ­მა ცე­ცხლსას­რო­ლი ია­რა­ღით მოკ­ლა და და­ნა­შა­უ­ლის ად­გი­ლი­დან მი­ი­მა­ლა.

  მომ­ხდარ ტრა­გე­დი­ას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ეხ­მა­უ­რე­ბა უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლი ბაია პა­ტა­რა­ია.

  "14 წლის ბავ­შვი მოკ­ლა ქმარ­მა… რამ­დენ უბე­დუ­რე­ბას იტევს ეს ერთი წი­ნა­და­დე­ბა?!


  14 წლის ბავ­შვს ქმა­რი რა­ნა­ი­რად ყავ­და? ეს სის­ხლის სა­მარ­თლის და­ნა­შა­უ­ლია. ეს უკვე ნიშ­ნავს, რომ პე­დო­ფი­ლია დაშ­ვე­ბუ­ლია და სა­ხელ­მწი­ფო არ რე­ა­გი­რებს.

  სა­ხელ­მწი­ფოს ფე­ხებ­ზე ჰკი­დია თა­ვი­სი გო­გო­ე­ბი. ბავ­შვთა ქორ­წი­ნე­ბის პრობ­ლე­მა ვერ მო­აგ­ვა­რა და იმი­ტომ ვერ მო­აგ­ვა­რა, რომ ფე­ხებ­ზე ჰკი­დია ბავ­შვე­ბი, ფე­ხებ­ზე ჰკი­დია, რომ უამ­რა­ვი მავ­ნე პრაქ­ტი­კა არ­სე­ბობს ქა­ლე­ბის და გო­გო­ე­ბის წი­ნა­შე, ფე­ხებ­ზე ჰკი­დია გენ­დერუ­ლი თა­ნას­წო­რო­ბა და ზო­გა­დად ყვე­ლა­ნა­ი­რი თა­ნას­წო­რო­ბა.

  გენ­დერუ­ლი თა­ნას­წო­რო­ბის საბ­ჭო პრობ­ლე­მას ვერ ხე­დავს, როცა პა­პუ­აშ­ვი­ლი პარ­ლა­მენ­ტარ ქალს ნივ­თი­ვით მი­ათ­რევს სხდო­მა­თა დარ­ბაზ­ში. მისი თავ­მჯდო­მა­რე წი­ლო­სა­ნი კი შალ­ვა რა­მიშ­ვი­ლის­ნა­ირ თახ­სი­რებს იცა­ვას, ხოლო პარ­ლა­მენ­ტა­რი ქა­ლის მი­მართ გა­მოთ­ქმულ მუ­ქა­რებს იწო­ნებს და იმე­ო­რებს.

  ქარ­თულ­მა ოც­ნე­ბამ თა­ვად მი­ი­ღო მო­ძა­ლა­დე კა­ცის სახე. კო­ბა­ხი­ძე-ღა­რი­ბაშ­ვი­ლე­ბი ამა­ყო­ბენ სა­კუ­თა­რი უზ­რდე­ლო­ბით და ხეპ­რე­ო­ბით და ეს ჰგო­ნი­ათ კა­ცო­ბა მაგ კაც­მა­ცუ­ნებს. ისე­თი მშიშ­რე­ბი გახ­დნენ, ქუ­ჩა­ში კი არა ტუ­ა­ლეტ­შიც დაც­ვით და­დი­ან და პი­რი­დან დუჟი სდით ცო­ფი­ა­ნი ლა­პა­რა­კით. გა­დაყვნენ კა­გე­ბეშ­ნი­კი ფარ­ცხა­ლა­ძის დაც­ვას და ვინც მარ­თლა და­სა­ცა­ვია, ფე­ხებ­ზე ჰყავთ და­კი­დე­ბუ­ლი.

  და­კა­ნო­ნე­ბუ­ლი პე­დო­ფი­ლი­ით გინ­დათ ევ­რო­კავ­ში­რის კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სის მი­ღე­ბა, ნი­კა­პა­წე­უ­ლი ამ­პარ­ტავ­ნე­ბო? თუ, ბო­დი­ში, არ გინ­დათ… ეს ჩვენ გვინ­და - ხალ­ხს და მი­ვი­ღებთ კი­დეც თქვე­ნით ან უთ­ქვე­ნოდ!

  პ.ს. ქმა­რა ნუ ეძა­ხით პე­დო­ფილ კაცს! ქმა­რი შე­უძ­ლე­ბა ჰყავ­დეს 18 წლის ახალ­გაზ­რდა ქალს, 14 წლის ბავ­შვი კი და­კა­ნო­ნე­ბუ­ლი პე­დო­ფი­ლი­ის მახ­ვერ­პლია, რო­მელ­საც ეგუ­ე­ბა მთე­ლი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, სკო­ლა, ად­გი­ლობ­რი­ვი თვით­მმარ­თვე­ლო­ბა, უბ­ნის ინ­სპექ­ტო­რი და სა­ერ­თოდ ყვე­ლა, ვინც ეს იცო­და, ან უნდა სცოდ­ნო­და", წერს ბაია პა­ტა­რა­ია.