სიახლეების ხაზი
შემოგვიერთდით
 • "უფრო მხნედ არის, კვებას მოუმატა, თუმცა, ექიმები მეუბნებიან, რომ ვერ ითვისებს" - გიული ალასანია

  "უფრო მხნედ არის, კვებას მოუმატა, თუმცა, ექიმები მეუბნებიან, რომ ვერ ითვისებს" - გიული ალასანია
  4 კვირის და 1 დღის უკან
  Aa Aa
  გაზიარება:

  სა­ქარ­თვე­ლოს ექს-პრე­ზი­დენ­ტის, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის დე­დის, გი­უ­ლი ალა­სა­ნი­ას გან­ცხა­დე­ბით, სა­ა­კაშ­ვილ­მა კვე­ბას მო­უ­მა­ტა. რო­გორც გიული ალასანია ამბობს , მას ექი­მე­ბი ეუბ­ნე­ბი­ან, რომ ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის ორ­გა­ნიზ­მი საკ­ვებს ვერ ით­ვი­სებს.

  ალა­სა­ნი­ამ სა­ხალ­ხო დამ­ცვე­ლის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის სა­ა­კაშ­ვილ­თან ვი­ზიტ­ზეც ისა­უბ­რა.

  "რაც ეწე­რა, ობი­ექ­ტუ­რი დას­კვნა იყო, ჩემი აზ­რით, ჩემი დაკ­ვირ­ვე­ბით, მე ექი­მი არ ვარ, გა­მოკ­ვლე­ვებს არ ვუ­ტა­რებ, მაგ­რამ თვა­ლით რა­საც ვხე­დავ, უფრო მხნედ არის, კვე­ბას მო­უ­მა­ტა, თუმ­ცა, არის რა­ღა­ცე­ბი, რა­საც კა­ტე­გო­რი­უ­ლად ვერ იღებს, რამ­დე­ნად ით­ვი­სებს ორ­გა­ნიზ­მი, ეს უკვე სხვა სა­კი­თხია, ექი­მე­ბი მე­უბ­ნე­ბი­ან, რომ ვერ ით­ვი­სებს. იმე­დი მაქვს, რომ ენერ­გია მო­ე­მა­ტე­ბა, ჯერ ძა­ლი­ან უე­ნერ­გი­ო­დაა, თუმ­ცა, მხნე­დაა, რა­ღა­ცის იმე­დი აქვს, მარ­თა­ლი გი­თხრათ, არ ვიცი რისი, მაგ­რამ მეც მაქვს იმე­დი“, - გა­ნა­ცხა­და ალა­სა­ნი­ამ.

  მი­სი­ვე თქმით, ბრა­ლი, რო­მე­ლიც სა­ა­კაშ­ვილს წარ­დგე­ნი­ლი აქვს სა­ბი­უ­ჯე­ტო თან­ხე­ბის გაფ­ლან­გვას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რე­ა­ლო­ბას არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა.

  "ჩემი დაკ­ვირ­ვე­ბით, ჩემ შვილს არა­ვი­თა­რი ცხოვ­რე­ბა არ ჰქო­ნია, გარ­და ქვეყ­ნის ინ­ტე­რე­ბი­სა, 24 სა­ა­თი ადა­მი­ა­ნი იმას ფიქ­რობ­და, რა გა­ე­კე­თე­ბი­ნა, რა ნა­ბი­ჯი გა­და­ედ­გა ამ ქვეყ­ნის­თვის, მოს­ვე­ნე­ბა, ძილი არ ჰქო­ნია. ობი­ექ­ტუ­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მო­ლო­დი­ნი მაქვს, ეს მო­სა­მარ­თლე­ე­ბი, პრო­კუ­რო­რე­ბი ხომ ამ ქვეყ­ნის შვი­ლე­ბი არი­ან და მა­თაც შეს­ტკი­ვათ ამ ქვე­ყა­ნა­ზე გული“, - გა­ნა­ცხა­და ალა­სა­ნი­ამ.

  ცნო­ბის­თვის, თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო­ში დიდი ოდე­ნო­ბით სა­ბი­უ­ჯე­ტო თან­ხე­ბის ჯგუ­ფუ­რად გაფ­ლან­გვა­ში ბრალ­დე­ბუ­ლე­ბის, ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი­სა და სა­ხელ­მწი­ფო დაც­ვის სპე­ცი­ა­ლუ­რი სამ­სა­ხუ­რის ყო­ფი­ლი უფ­რო­სის, თე­ი­მუ­რაზ ჯა­ნა­ში­ას საქ­მე­ზე სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სი მიმ­დი­ნა­რე­ობს.