სიახლეების ხაზი
შემოგვიერთდით
 • "სააკაშვილი მხარ-თეძოზეა წამოგორებული მაღალი დონის კლინიკაში…”-ალუდა ღუდუშაური

  "სააკაშვილი მხარ-თეძოზეა წამოგორებული მაღალი დონის კლინიკაში…”-ალუდა ღუდუშაური
  1 კვირის და 5 დღის უკან
  Aa Aa
  გაზიარება:

  სა­ა­კაშ­ვი­ლი მხარ-თე­ძო­ზეა წა­მო­გო­რე­ბუ­ლი ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი დო­ნის სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში - რო­დის და­ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას, სა­დაც გა­წე­რი­ლია, რომ ადა­მი­ან­მა სას­ჯე­ლი უნდა მო­ი­ხა­დოს ცი­ხე­ში და არა ლუქ­სის ტი­პის მაგ­ვარ ნო­მერ­ში? - ამის შე­სა­ხებ ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბის წევ­რმა ალუ­და ღუ­დუ­შა­ურ­მა გა­ნა­ცხა­და.

  "რაც ეხე­ბა სა­ა­კაშ­ვილს, მე მაქვს კი­თხვა. ჩვენ გვეს­მო­და და გვი­ა­ნონ­სებ­დნენ, რომ ის იყო მსოფ­ლი­ო­ში მარ­თლაც ისე­თი (იშ­ვი­ა­თი) და­ა­ვა­დე­ბე­ბით შე­პყრო­ბი­ლი, რომ დღე­ე­ბი ჰქონ­და დარ­ჩე­ნი­ლი. მა­ინ­ტე­რე­სებს, რო­გორ მო­ახ­დი­ნეს სას­წა­უ­ლი ამ უწყე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა, არ ვიცი ექი­მე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით თუ რო­გორ არის ეგ ამ­ბა­ვი, რომ მსოფ­ლი­ო­ში სას­წა­უ­ლი მოგ­ვიხ­დე­ნია და სა­ა­კაშ­ვი­ლი არამ­ცთუ გა­მო­ჯან­მრთელ­და და გა­ნი­კურ­ნა, ის იმ­დე­ნად "მო­ჯა­ნე­ბუ­ლა“ და იმ­დე­ნად მოძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლა, რომ თურ­მე რა­ღა­ცებს იძა­ხის, რომ რკი­ნის მკვნე­ტე­ლია და ამ­ბი­ცია აქვს, რომ პო­ლი­ტი­კურ პრო­ცე­სებ­ში თურ­მე გარ­დამ­ტე­ხი როლი უნდა შე­ას­რუ­ლოს. "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა“ ცდი­ლობს, ყურს მი­აჩ­ვი­ოს, რომ სა­ა­კაშ­ვი­ლი სა­პყრო­ბი­ლე­შია. რე­ა­ლუ­რად, სა­ა­კაშ­ვი­ლი არის მხარ­თე­ძო­ზე წა­მო­გო­რე­ბუ­ლი, ძა­ლი­ან მა­ღა­ლი დო­ნის სა­მე­დი­ცი­ნო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, კი­თხვა მექ­ნე­ბა, თუ ის გა­ნი­კურ­ნა და იმ­დე­ნად კარ­გად არის, რო­გორც თვი­თონ სა­ა­კაშ­ვი­ლი გვით­ვლის და გვე­მუქ­რე­ბა, მა­ინ­ტე­რე­სებს, რო­დის და­ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა სა­სა­მარ­თლოს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას, სა­დაც გა­წე­რი­ლია, რომ ადა­მი­ან­მა სას­ჯე­ლი უნდა მო­ი­ხა­დოს პე­ნი­ტენ­ცი­ურ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში და არა ლუქ­სის ტი­პის მა­ღა­ლი დო­ნის სას­ტუმ­როს მაგ­ვარ ნო­მერ­ში, - გა­ნა­ცხა­და ღუ­დუ­შა­ურ­მა.