სიახლეების ხაზი
შემოგვიერთდით
 • 26 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი - რას გვირჩევენ ვარსკვლავები?

  26 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი - რას გვირჩევენ ვარსკვლავები?
  1 წლის და 1 თვის უკან
  Aa Aa
  გაზიარება:

  ვერ­ძი

  ძა­ლას და ნერ­ვებს ტყუ­ი­ლად ხარ­ჯავთ, დღეს უმ­ჯო­ბე­სია და­ის­ვე­ნოთ და პრობ­ლე­მებს მერე მი­უბ­რუნ­დეთ, როცა მე­ტად ენერ­გი­უ­ლად იგ­რძნობთ თავს.

  კურო

  გა­მო­ი­ყე­ნეთ თქვე­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა და ცოდ­ნა, მო­აგ­ვა­რეთ პრობ­ლე­მე­ბი პო­ზი­ტი­უ­რი გან­წყო­ბით და სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გა­აკ­ვირ­ვეთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი.

  ტყუ­პი

  მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კირჩხიბებისთვის: “გახშირდება საქმიანი მოლაპარაკებები, რაც დადებითად იმოქმედებს თქვენს კარიერასა და ფინანსურ მდგომარეობაზე“

  მო­გი­წევთ ისე­თი რა­მის გა­კე­თე­ბა, რაც არ მოგ­წონთ, მაგ­რამ ეს უნდა გა­ა­კე­თოთ. ხან­და­ხან არა­ს­ა­სი­ა­მოვ­ნო პი­რო­ბებ­ში გი­წევთ მუ­შა­ო­ბა სა­სურ­ვე­ლი შე­დე­გის მი­საღ­წე­ვად.

  კირჩხი­ბი

  წარ­მა­ტე­ბის­თვის მო­ემ­ზა­დეთ, არ და­ი­ვი­წყოთ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნი თვი­სე­ბე­ბი და აუ­ცი­ლებ­ლად მი­აღ­წევთ წარ­მა­ტე­ბას რთულ საქ­მე­ში. სა­ღა­მოს შე­საძ­ლოა გეგ­მე­ბი შე­გეც­ვა­ლოთ.

  ლომი

  ის მა­ღა­ლი მიზ­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც სა­კუ­თარ თავს და­უ­სა­ხეთ, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან ერ­თად უფრო ად­ვი­ლად მი­საღ­წე­ვი იქ­ნე­ბა. შე­ე­ცა­დეთ და­ა­ინ­ტე­რე­სოთ ისი­ნი, ვინც აქამ­დე არ გი­ჭერ­და მხარს.

  ქალ­წუ­ლი

  დღეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სიმ­შვი­დე და წო­ნას­წო­რო­ბა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ ყვე­ლა­ზე რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­შიც კი. უნდა გა­ერ­კვეთ მი­ზე­ზებ­ში და არ გა­ა­კე­თოთ ნაჩ­ქა­რე­ვი დას­კვნე­ბი.

  სას­წო­რი

  აკონ­ტრო­ლეთ თქვე­ნი გან­წყო­ბა, ნუ მის­ცემთ უფ­ლე­ბას წვრილ­მა­ნებ­მა გა­გაბ­რა­ზოთ. რაც უფრო ხა­ლი­სი­ა­ნი და სა­სი­ა­მოვ­ნო ატ­მოს­ფე­როა თქვენ ირ­გვლივ, მით უფრო ად­ვი­ლია წინსვლა.

  მო­რი­ე­ლი

  იყა­ვით ოპ­ტი­მის­ტუ­რად გან­წყო­ბი­ლი. ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­თა­ნაც დღეს მუ­შა­ობთ, დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­იძ­ლე­ბა გახ­დნენ თქვე­ნი ახლო მე­გობ­რე­ბი.

  მშვილ­დო­სა­ნი

  კონ­ცენ­ტრირ­დით იმა­ზე, რა­საც აკე­თებთ, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში შეც­დო­მებს ვერ აი­ცი­ლებთ. ზედ­მეტ­მა დატ­ვირ­თვამ შე­იძ­ლე­ბა უარ­ყო­ფი­თად იმოქ­მე­დოს თქვენს გა­რეგ­ნო­ბა­ზე.

  თხის რქა

  რთუ­ლი ამო­ცა­ნე­ბი არ გა­ში­ნებთ, პი­რი­ქით, მოქ­მე­დე­ბის სურ­ვილს იწ­ვევს. გა­მო­ი­ტა­ნეთ დას­კვნე­ბი სხვე­ბის გა­მოც­დი­ლე­ბი­დან და წარ­სუ­ლი შეც­დო­მე­ბი­დან. სა­სარ­გებ­ლოა სა­ყიდ­ლებ­ზე სი­ა­რუ­ლი.

  მერ­წყუ­ლი

  დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში წარ­მოქ­მნილ პრობ­ლე­მებს მშვი­დად გა­უმკლავ­დე­ბით. თუ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა გჭირ­დე­ბათ, რჩე­ვა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს ჰკი­თხეთ.

  თევ­ზე­ბი

  მშვი­დი და ხელ­საყ­რე­ლი დღეა. თქვენ­თვის ად­ვი­ლია მუ­შა­ო­ბა და კო­მუ­ნი­კა­ცია, მი­ი­ღებთ ახალ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, გა­მოც­დი­ლე­ბას. არის სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბის გაც­ნო­ბის და ბევ­რი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბის მი­ღე­ბის შან­სი.